türkçe-kpsstestdeneme

Paragrafta Yardımcı Düşünce Test 2

KPSS lisansKPSS önlisans ve KPSS ortaöğretim düzeylerinde sınava girecek siz değerli arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz sorular ile sınav hazırlıklarınızı en üst düzeyde tamamlayabilirsiniz. Tamamen ücretsiz olarak hazırlanmış olan ve her biri özgün sorulardan oluşan test, deneme ve soru bankalarımız ile başarıyı yakalayın. Aşağıda bulunan Paragrafta Yardımcı Düşünce Test 2  ile bilginizi sınamaya ve hazırlıklarınıza hız vermeye hemen başlayabilirsiniz. Çözdüğünüz test, deneme ve ya soru bankalarının altına yorum yaparak bizleri sizler için nasıl daha iyi hizmet verebileceğimiz konusunda bilgilendirebilirsiniz. Her zaman en güncel ve özgün sorular ile karşınızda olacağız. KPSS 2020 için gerekli tüm konular ile alakalı soruları sitemizde bulabilir ve tamamen ücretsiz olarak testdeneme ve soru bankası çözebilirsiniz.

Paragrafta Yardımcı Düşünce Deneme 2 Paragrafta Yardımcı Düşünce Soru Bankası 2

Test başarınızı ve doğru / yanlış cevaplarınızı testin sonunda görebilirsiniz.

Kpsstestdeneme.com

PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE TEST 2

Sınavda hızlı test çözebilmeniz ve başarılı sonuç alabilmeniz için sık sık soru çözmeniz gerekmektedir. Bolca soru çözebileceğiniz yapıyı sunabilme adına Paragrafta yardımcı düşünce test 2 ile kendinizi geliştirebilirsiniz. En iyi etkiyi elde edebilmeniz için de testlerimizi takip etmenizi öneririz. Bu testi çözdükten sonra Paragrafta yardımcı düşünce test 1 bölümüne geçiş yapabilirsiniz.

Yazarları dünya görüşlerine göre değerlendirirseniz bir senteze ulaşamazsınız. Her yazardan farklı kazanımlar elde etmelisiniz. Halbuki iyi yazarlar ve şairler dünya görüşleri şu ya da bu oluşuyla değil, sanatlarıyla ayaktadırlar. Zaten iyi yazarlar ve şairlerde o sanat o kadar güçlü oluyor ki onu paketleyip rafa kaldırmanızın imkanı olmuyor.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

Doğru ! Yanlış !

Tiyatrosu gelişmemiş bir topluma gelişmiş bir toplum denemez. Tiyatro bir ülkenin eğitimi için en yararlı ve etkin araçlardan biridir. Onun yüceliğini ya da çöküşünü gösteren bir barometredir. Tiyatro bir gözyaşı ve kahkaha okuludur. Hem de medeniyet var olduğundan bu yana...

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

Doğru ! Yanlış !

Anadolu Homeros‟la Yunus‟u kaynaştıran bir potadır, renkli bir mozaiktir. Bu, zengin bir birikim demektir. Onu iyi değerlendirmeden, bugünü anlamak, yarını kurmak güçleşir. Çünkü gerçeğin tohumları o potada, o mozaikte saklıdır.

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

Doğru ! Yanlış !

Hayranlık, üstün eserlere karşı duyulduğu zaman normaldir; bayağı, basmakalıp eserlere duyulduğu zaman hastalıktır. Hayranlığının nedeni eserdeki mükemmellik olduğu zaman doğaldır. Kendimizdeki aşağılık duygusunu belirtmeye neden olduğu zaman zararlıdır.

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Doğru ! Yanlış !

Bazen bir sıkıntı çöküyor insanın içine. Bir yanda sorumluluk duygusu bir yanda gitgide azalan takvim yaprakları... Bir saat daha oturmak sofralarda... Gönül çekiyor çekmesine; ama oturamazsın; bekleyenler vardır. Çaresiz, için gide gide kalkacaksın. Kolundaki saat senin gibi görünür; ama akreple yelkovanın dönüşünü keyfince harcayamazsın. Bir cendere ortasında kendine sahip olmadan sorumlulukların asansöründe bir aşağı bir yukarı... Kirli bir gömleği çıkarır gibi çıkarıversem hepsini sırtımdan diyorum.

Bu parçanın yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru ! Yanlış !

Mehmet Rauf un “Eylül” adlı yapıtı ilk romanlarımızdan biridir, “intibah‟tan yirmi beş yıl sonra yayımlanmıştır. Yazar bu yapıtta daha önce yapılmamış bir şey yapar; kişilerin psikolojik durumları üzerinde durur ve edebiyatımızda bir yeniliği başlatır. Dilin bütün olanaklarından yararlanarak okuyucunun beğeniyle izleyeceği bir tarz oluşturur. Bu akıcı, okuyucuyu kendine bağlayıcı dil o yapıtın yüz yıl sonra bile zevkle okunmasını sağlar.

Bu parçada sözü edilen yapıtla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

Doğru ! Yanlış !

Sanat, güzeli arayan, gerçeği simgelerle anlatan bir etkinliktir. Hoşa giden, düşündüren biçimler yaratma çabasıdır. Yetenek, düş gücü ve yaratıcılık gerektirir. Sanat, gücünü doğadan, insandan ve yaşamdan alır.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

Doğru ! Yanlış !

Bu dönemde dikkat çekici bir nokta da dil ile millet, dil ile edebiyat ve dil ile gelişme arasında kurulan ilgidir. Halkın kullandığı dil, bizim gerçek dilimiz olarak kabul edilir. Aydınlarla halk arasında bu konudaki derin uçuruma dikkat çekilir. Halkın vicdanından doğan dilin, halkın anlayacağı sadelikte, terkiplerden uzak olması gerektiğinden bahsedilir. Türk lehçeleri hakkında bilgi verilerek, imlanın düzeltilmesine önem verilir. Çünkü bu dönemde yazımız ve imlamız kusurlu bulunur. Milli bir alfabenin oluşturulması, bir encümen kurularak Türkçeye özgü bir sözlüğün meydana getirilmesi gerektiği üzerinde durulur.

Bu parçada sözü edilen dönemle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

Doğru ! Yanlış !

Yazdığım oyunlarda Türkçemi bir an bile gözden çıkarmadım. Kendimi kahramanımın yerine koydum. Şehzade Mustafa olup bir Osmanlı biçemi içinde konuşurken “Valide” dedim, “Peder” dedim. Ama kellemin kaygısına düştüğüm yerde “Anne!” diye bastım çığlığı. Çünkü o anda, yarınlara güvence içinde bakan bir Osmanlı şehzadesi değil, can telaşına düşmüş bir insandım.

Bu parçada konuşan oyun yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru ! Yanlış !

Yuri her şairi tercüme etmezdi. Onun kendine özgü zevk Ölçüleri vardı ve bu ölçülerin parametresini de kendisinden başka kimse bilmezdi. O bizi seviyordu. Bu sevgi üniversite yıllarında Kazak Türk kızı Fadime‟ye duyduğu sonsuz sevgiyle başlamıştı. Sonraları bu sevgisi Rus edebiyatı ile Türk edebiyatları arasında köprü görevini üstlenecekti. Kazak, Türkmen ve Azeri şairlerin şiirleri aynen orijinallerinde olduğu gibi onun tercümelerinde de yüksek sanat düzeyine ulaşmıştı.

Bu parçada anlatılan kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru ! Yanlış !

Kültür, İngilizler için bireyi aşan ve toplum düzeyinde anlaşılabilen ve asla uygarlıkla karıştırılmaması gereken bir olgudur. Kültür taklit edilemez ama uygarlık öğrenilebilir. Her toplum teknik, hukuk ve siyasi alanda ilerleme sayılan uygarlığı elde edebilir. İngiliz milletine göre kültür değiştirilemez iken; uygarlığın, üzerimize giydiğimiz bir elbiseden farkı yoktur. Çünkü kültüre manevi derinlik yüklenmektedir.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

Doğru ! Yanlış !

Bazı öğrenciler, paragraf sorularından bucak bucak kaçıyorlar. Neymiş? Paragraflar uzunmuş, onları okurken sıkılıyorlarmış. Onun için paragraf sorularını uzun görünce ya hiç okumuyorlarmış veya okumaya başladıktan kısa bir süre sonra okumaktan vazgeçip başka tip sorulara yöneliyorlarmış. Ne büyük hata! Oysaki paragraf soruları onlardan bilgi istemiyor ki! istediği biraz genel kültür, biraz dikkat, biraz sabır o kadar...

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

Doğru ! Yanlış !

Yabancı güçlerin yardımıyla ayakta duran bir ülkeye bağımsız denemeyeceği gibi, yabancı dillerin desteklemesiyle yaşatılmaya çalışılan bir dile de bağımsız denemez. Çünkü dil kişinin kimliğidir, özüdür. İnsanın dünyasını dil oluşturur. Bilginin, kültürün temeli, toplumca yükselmeyi sağlayan etkenlerin başı dildir. Dilin yabancı öğelerle dolu olması, bilginin, kültürün, düşüncenin yabancılaşması, yabancıya bağlı kalması, kişinin özgürlüğünü yitirmesi demektir.

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

Doğru ! Yanlış !

Ben kitap okumaya evde alıştım. Annem, babam her zaman bir şeyler okurlardı. Evimizde kitaptan, duvarlar görünmezdi. Kitapsız evleri bugün dahi istedikleri kadar lüks döşesinler özsüz, ruhsuz, soğuk, yoksul bulurum. Merak, çocukta itici bir güçtür. Evde kütüphane varsa yasaklasanız da okur. Anne ve babanın elinde kitabı görerek onun kokusunu duyarak büyümeyen bir çocuğa istediğiniz kadar kitap okumayı öğütleyin nafiledir.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

Doğru ! Yanlış !

Hiç unutmam, bir tarihte savcının biri bana, toplumsal sorunları dilime dolayacağıma, neden “tabiat manzaralarından ilham alarak” şiir yazmadığımı sormuştu. Bizde, devlet adamlarının çoğu, şairin sadece aşk şiirleri yazmasından yanadır; hatta bu biraz da “resmi” bir görüştür. Oysa bu gibi kişilerin düzenlediği resmi bayramlarda okunan şiirlere baktığımızda söylediklerinin tam tersini yaptıklarını görürüz. Yani kullandıkları şiirler, önerdikleri şiire hiç uymaz. Bu şiirlerin çoğu —.

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olmaz?

Doğru ! Yanlış !

Cevapla