türkçe-kpsstestdeneme

Paragrafta Anlatım Biçimleri Test 1

KPSS lisansKPSS önlisans ve KPSS ortaöğretim düzeylerinde sınava girecek siz değerli arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz sorular ile sınav hazırlıklarınızı en üst düzeyde tamamlayabilirsiniz. Tamamen ücretsiz olarak hazırlanmış olan ve her biri özgün sorulardan oluşan test, deneme ve soru bankalarımız ile başarıyı yakalayın. Aşağıda bulunan Paragrafta Anlatım Biçimleri Test 1  ile bilginizi sınamaya ve hazırlıklarınıza hız vermeye hemen başlayabilirsiniz. Çözdüğünüz test, deneme ve ya soru bankalarının altına yorum yaparak bizleri sizler için nasıl daha iyi hizmet verebileceğimiz konusunda bilgilendirebilirsiniz. Her zaman en güncel ve özgün sorular ile karşınızda olacağız. KPSS 2020 için gerekli tüm konular ile alakalı soruları sitemizde bulabilir ve tamamen ücretsiz olarak testdeneme ve soru bankası çözebilirsiniz.

Paragrafta Anlatım Biçimleri Test 1 Paragrafta Anlatım Biçimleri Soru Bankası 1

Test başarınızı ve doğru / yanlış cevaplarınızı testin sonunda görebilirsiniz.

Kpsstestdeneme.com

PARAGRAFTA ANLATIM BİÇİMLERİ TEST 1

Aşağıdakilerden hangisi bir parçanın giriş cümlesi olmaya uygun değildir?

Doğru ! Yanlış !

(I) Düşünen kişi, düşünme yetkisini elinde bulun- durabilen kişidir.
(II) Başkalarının istediği değil, kendi aklının istediğini kendi becerilerinden yararlanarak gerçekleştirmeye çalışan kişidir.
(III) Düşünme tembeli olan kişiler böyle midirler?
(IV) Onlar duyarsızdırlar; doğruya, iyiye, gerçeğe karşı ilgisizdirler.
(V) Düşünme tembeli sorumluluk duygusu da taşımaz, böylelerinin gerisinde daima bir yaptıran vardır.
(VI) Çünkü var olan zekasını işletemediğinden kendi akıl gücüyle hareket edemez.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinden sonra konunun farklı bir yerine geçilmiştir?

Doğru ! Yanlış !

İnsan ipin ucunu kaçırmamalı; ama kendi ipinin ucunu.
(I) Başkalarının ipini de elinde tutmaya heveslendi mi ipin ucunu kaçırma tehlikesine düşersin.
(II) Kişioğlunun hırsına son yoktur; sanırsın ki toplumun bireylerini milyonlarca iple kendine bağlayabilirsin.
(III) Bunun için ne başkasının ipini elde tutmaya yönelmeli, ne de başkalarının ipini çekmeye.
(IV) Sadece kendi kendimizi yönetmeyi bilelim yeter.
(V) Sonuçta herkes kendi yaşamından sorumludur.

Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine “Ne var ki böyle bir düş ancak uykuda görülür.” cümlesinin getirilmesi, parçanın anlam akışı yönünden uygun olur?

Doğru ! Yanlış !

(I) Yaşlandığımı düşünüyor olmamdan olacak anılarımı yazmaya karar verdim. (II) Geçmişim beni ürküttü, o kötü günleri yazmak istemedim. (III) Öncelikle gençlik yıllarında tuttuğum günlükleri gözden geçirdim. (IV) Oysa geçmiş olmadan anı olmazdı. (V) Bunu bildiğimden günlük defterlerimi atıp geçmişi hatırladığım kadarıyla bir de sanatsal sözlerle yumuşatarak anlattım.
Bu parçanın anlam bütünlüğünün sağlanması için numaralanmış hangi iki cümlenin yer değiştirilmesi gerekir?

Doğru ! Yanlış !

(I) Sanatçının özgürlüğü elbette ki kanunlarla sınırlıdır. (II) Buna kimse bir şey diyemez. (III) Kanun sınırları taşımayan bir özgürlükle düşünmeye imkan bile yok. (IV) Ama dar ve geri zihniyetin baskısı bazen sözünü ettiğimiz kanun sınırlarının o kadar üstüne çıkar ki sanatçı nefes alamayacak hale gelir. (V) Sanatı tutucu düşüncenin baskısından koruyup özgürlüğü sağlamalıyız. (VI) İşte dikkat edeceğimiz nokta, sanat hayatımızın böyle bir havasızlığa düşmemesi olmalıdır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın anlam akışını bozmaktadır?

Doğru ! Yanlış !

(I) Büyük şairlerden ve yazarlardan çok azı yeni sözcükler türetmişlerdir. (II) Birçoğu ortak dildeki yerleşmiş sözcükleri kullanmış, tuhaf sözcükler türetmemiştir. (III) Üstün nitelikli eserler genellikle evrensel konularla ilgilidir. (IV) Karacaoğlan‟ ın, Yunus‟un, Baki‟nin, Fuzuli‟nin şiirlerinde bugün de dilimizin güzelliğini bulmaktayız. (V) Bunu onların kullandıkları aydınlık sözcüklere borçluyuz; oysa uydurma sözcüklerde bu sağlamlık ve aydınlık yoktur. (VI) Bu bakımdan, yeni yazar ve şairlerin, bu sanatçıların yolundan gitmeleri daha akıllıca bir iştir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın anlam akışını bozmaktadır?

Doğru ! Yanlış !

Ölümsüz eserlerde yaratıldıkları çağı çeşitli boyutlarıyla görürüz. (I) Madam Bovary‟de de, Sefillerde de bu böyledir. (II) Bu eserlerde yazarlar yaşadıkları çevreyi, zamanı, ülke ve toplumu, eğilimleri, düşünce ve beğenileriyle birlikte aktarırlar. (III) Özetle çağlarını ana çizgileriyle yansıtırlar. (IV) Her büyük yapıt sonraki çağlarda oluşturulan yapıtları etkiler. (V) Bu yüzden de her büyük eserin oluşturulduğu çağa ayna tuttuğu söylenebilir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi anlam akışını bozmaktadır?

Doğru ! Yanlış !

Çok üreten ve kolay okunan bir yazar olduğum doğru. (I) Aslında sanılanın aksine ben çok zor yazıyorum. (II) Fakat bütün boş zamanlarımı yazmakla geçirdiğim için ortaya çok eser çıkıyor. (III) Tam tersine bir yazı kolay okunuyorsa yazar, o yazının üzerinde çok çalışmış, çok yorulmuş demektir. (IV) Örneğin şurada bir öykü var. (V) Bu öyküyü yirmi yıl önce kurmuştum; ancak bir hafta önce yazabildim.
Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine “Bir yazının kolay okunması, o yazının kolay yazıldığını göstermez.” cümlesi getirilirse anlam akışı sağlanmış olur?

Doğru ! Yanlış !

— Kralların yaptığı işlerin önemine, ağırlığına bakıp bunları yaptıran nedenlerin de önemli ve ağır olduğunu sanıyoruz; ama aldanıyoruz. Onları davranışlarında dürtükleyip duran nedenler bizimkilerden farklı değildir. Bizi bir dostumuzca kapıştıran nedenin aynısı krallar arasında bir savaş koparır. Bir peynir kurduyla bir fili dürtükleyen de aynı iştahtır.
Bu parçanın başına, anlam akışının sağlanması için aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?

Doğru ! Yanlış !

Roman, insanın doğayı tanımladığı, doğanın bir parçası olduğunun farkına vardığı ve bilginin doğadan yararlandığı dönemde gelişti. Yani roman sanayi toplumlarının anlatıda öne çıkardığı bir türdür. İnsanın doğayı henüz yeterince tanımadığı, doğa olaylarını anlamlandıramadığı dönemde üretebildiği tür ise masaldır. O halde —
Bu parçanın sonuna getirilebilecek en uygun cümle, aşağıdakilerin hangisidir?

Doğru ! Yanlış !

Gene bir eski özlemidir gidiyor. Yeniye kötü kötü bakıyorlar; manası yokmuş, güzel değilmiş, düşünmekten çalışmaktan kaçınan kimselerin ne yaptıklarını bilmeden ortaya attıkları şeylermiş. Geçmişin bütün eserlerini inceleyip de onlardan örnek almalıymışız. Oysa asıl yeni zordur, yeninin manasını anlamak, güzelliğini duymak zordur. Bunun için alışkanlıklarımızı aşmak gerekir.
Aşağıdakilerin hangisi bu parçanın anlatım biçimidir?

Doğru ! Yanlış !

Ağrı Dağı‟nın yamacında dört bin iki yüz metrede bir göl vardır, adına Kop Gölü derler. Göl, bir harman büyüklüğündedir. Çok derinlerdedir. Göl değil, adeta bir kuyu. Gölün dört bir yanı kırmızı, keskin, bıçak ağzı gibi ışıltılı kayalarla çevrilidir. Hiçbir suda böyle bir mavi yoktur. Laciverdi yumuşak, kadife bir mavidir.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangilerinden yararlanılmıştır?

Doğru ! Yanlış !

Kültür bir toplumun yaşama biçiminde, davranışlarında belirginleşir; giyinişine, yiyip içmesine, çalışmasına, hatta jestlerine yansır. Bir Türk „hayır‟ anlamında başını kaldırır. Amerikan kültüründe ise aynı amaç için baş iki yana hareket ettirilir, iki erkeğin kol kola girip gezmesine, temelde aynı kültürü paylaşan Anglo - Sakson ülkelerinde rastlayamazsınız.
Bu parçanın anlatımında düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?

Doğru ! Yanlış !

Jean Paul Sartre şöyle der: “İnsan bazı şeyleri söylemeyi seçtiği için yazardır.” Bu görüşe katılmamak mümkün mü? Söz sanatçısı dediğin herkesin söylemek isteyip de söyleyemediği sözleri kendine özgü bir biçimle söyler ve okuyucuya şöyle dedirtir: Benim söylemek istediğimden daha güzel.
Bu parçada,düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?

Doğru ! Yanlış !

Dil, bir ulusun aynasıdır. Bu aynaya baktığımız zaman orda kendimizin en gerçek yankısını buluruz. Heiderg‟e göre: “Dil, düşüncenin evidir.” Dili her zaman her yerde her şeyde düşünmemiz gerekir: bir takvim yaprağında, bir sokak ilanında, parklara diktiğimiz levhalarda, lokanta listelerinde...
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmamıştır?

Doğru ! Yanlış !

Cevapla