türkçe-kpsstestdeneme

Paragrafta Ana Düşünce Test 2

KPSS lisansKPSS önlisans ve KPSS ortaöğretim düzeylerinde sınava girecek siz değerli arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz sorular ile sınav hazırlıklarınızı en üst düzeyde tamamlayabilirsiniz. Tamamen ücretsiz olarak hazırlanmış olan ve her biri özgün sorulardan oluşan test, deneme ve soru bankalarımız ile başarıyı yakalayın. Aşağıda bulunan Paragrafta Ana Düşünce Test 2  ile bilginizi sınamaya ve hazırlıklarınıza hız vermeye hemen başlayabilirsiniz. Çözdüğünüz test, deneme ve ya soru bankalarının altına yorum yaparak bizleri sizler için nasıl daha iyi hizmet verebileceğimiz konusunda bilgilendirebilirsiniz. Her zaman en güncel ve özgün sorular ile karşınızda olacağız. KPSS 2020 için gerekli tüm konular ile alakalı soruları sitemizde bulabilir ve tamamen ücretsiz olarak testdeneme ve soru bankası çözebilirsiniz.

Paragrafta Ana Düşünce Deneme 2 Paragrafta Ana Düşünce Soru Bankası 2

Test başarınızı ve doğru / yanlış cevaplarınızı testin sonunda görebilirsiniz.

Kpsstestdeneme.com

PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE TEST 2

Yakın dostlarım hakkında yazı yazmam gerektiğinde ödüm kopar. Çünkü sanatsal değerlendirmelerde öznel ilişkilere, eş dost hatırına, yakınlığın getirdiği iki yüzlülüklere yer olmamalıdır bence. Oysa insanımızın eleştirilmeye tahammülü yoktur. Kendilerini hep övmemizi, eksiklerini görmezlikten gelmemizi isterler. Eleştiriniz ne kadar olgun olursa olsun, onların tepkisiyle karşılaşır. Darılırlar, kızarlar, hatta imkânları varsa yayın yoluyla size söverler.

Bu parçanın yazarı aşağıdakilerden hangisinden yakınmaktadır?

Doğru ! Yanlış !

Daha ilkokula başlamamış torunlarıma bakıyorum. Onlar kimi yönlerden benden üstünler. Yemekten önce ve sonra elini yıkama, zamanında dişlerini fırçalama ve diğer alışkanlıklarına baktığımda onlardan geride olduğumu görüyorum. Akıl düzeyim onlarınkinden düşük değil. En azından deneyimim, bilgilerim var. Ama yetiştiğimiz aile ortamı farklı. Onlar bir şehir ailesinin çocuğudurlar ve insan, davranış biçimini aile ortamında öğrenir. Okul ve çevre; ailenin yanında çok az bir etkiye sahiptir.

Yazarın bu parçada vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru ! Yanlış !

Fotoğrafın büyüsüne ilk kez Fatih‟te bir portre fotoğrafçısının dükkânında kapıldım. O zaman kolejde ortaokul öğrencisiydim. Fotoğrafçıdan izin alarak karanlık odaya girdim. Büyücek bir fotoğrafın banyosu yapılıyordu. Kâğıttaki görüntünün yavaş yavaş belirişini, bir kıtanın sisler arasındaki belirişi gibi yaşadım. Sanki ben Kristof Kolomb‟dum. Gözlerimin önünde yepyeni bir kıta Deliriyordu. İşte o gün fotoğrafçı olmaya karar verdim.

Bu parçada yazar, aşağıdakilerden hangisi üzerinde durmaktadır?

Doğru ! Yanlış !

Düşünce işleriyle uğraşan bir kişinin önce dile önem vermemesini anlayamıyorum. Dilini işleyemeyen kişi, düşüncesini de işleyemiyor demektir. Çalgısını düzenlemeden çalmaya kalkan çalgıcı neyse, dilini düzenlemeden yazmaya kalkan düşünür de odur. Söyledikleri karmakarışık bir gürültü olmaktan ileri gidemez. Çünkü gelişigüzel yazan, gelişigüzel düşünür.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru ! Yanlış !

Sağlık hizmeti, öncelikli olduğu kadar pahalı bir hizmettir. Bina, teknik araç ve yetişmiş eleman ister. Gelişmekte olan bir ülkenin bu hizmeti istenildiği gibi yapması beklenemez. Bu hizmet, başkalarını düşünmeyen belirli bir varlıklı kesime de bırakılamaz. Bu, toplumsal dayanışma duygusunu zorunlu kılan bir hizmettir. Hasta olduğumuzda bizi iyileştirebilecek bir sağlık hizmeti istiyorsak, sağlık hizmetlerine toplum olarak şimdiden katkıda bulunmak zorundayız.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

Doğru ! Yanlış !

Bugün şiir okuru, artan nüfusa karşın yok denecek kadar azdır. Her lise öğrencisinin şiir okuyup yazdığı bir geçmişten bugüne gelinmesi oldukça düşündürücüdür. Aslında yaşamı bütün enginliğiyle kavramaya ve kavratmaya yönelik söz sanatlarının en damıtılmışı olan şiirle yaşamı küçültülmüş okur arasında bir ilginin olmaması doğaldır. İnsan ekonomik sorunlarla boğuşurken, yarın iş bulabilir miyim endişesi içindeyken onların şiir okumasını bekleyemezsiniz.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Doğru ! Yanlış !

Bir yazın ürününün, her şeyden önce yazıldığı dilin en güzel örneği olması gerekir. Ne yazık ki, son on beş yılda, üstelik ödüllendirilmiş öyküleri bile anlamak için birkaç kez okumak zorunda kalıyorum. Bölgesel, bozuk bir Türkçe‟yle yazılmış öykünün konusu ilginç ve önemli olsa bile, onun yazınımıza katkıda bulunduğu tartışmalıdır. Çünkü toplumu aydınlatmak bir eserin değer kazanması için yeterli değildir.

Bu parçada yazarın asıl yakındığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru ! Yanlış !

Şiir, gerçekliği bozar, değiştirir. Hatta ona ters düşer. Bu doğal bir şeydir. Çünkü şiir bir anlamda gerçeklikle boy ölçüşen bir sanat dalıdır. Şairin evreni dildir. Şair dünyaya sözcüklerle bakar ve yeni bir dünya oluşturur.

Bu yeni dünyada her şey asıl dünyadakinin farklı biçimidir.

Doğru ! Yanlış !

Son dönemlerde edebiyatımızda bir roman bereketinin yaşandığı gözlenmektedir. Bu tür, diğer tüm edebi türleri geride bırakarak, özellikle son birkaç yıl içerisinde büyük bir atağa geçmiş; yayın ve edebiyat hayatımızda, adeta bir patlamaya dönüşmüştür ki bu, romanın bizim edebiyatımızdaki varoluş tarihi içerisinde bugüne kadar şahit olunmamış bir durumdur.

Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru ! Yanlış !

2004‟te izleyicileriyle buluşan Truva filminin ortalarında insanlığın ezeli dertlerinden birine ışık tutan önemli bir sahne vardı. Aşil, annesine, savaş için Truva‟ya gidip gitmemesi konusundaki fikrini soruyordu. Annesi: “Eğer Truva‟ya gitmezsen güzel bir karın, güzel çocukların ve mutlu bir hayatın olacak; ama bir nesil geçecek ve sen unutulacaksın. Eğer Truva‟ya gidersen büyük kahramanlıklar gösterecek, yiğitliklerinle sonsuza kadar dillerde dolaşacaksın; ama geri dönmeyeceksin.”

Bu parçaya göre, Aşil’in annesi neyi vurgulamaktadır?

Doğru ! Yanlış !

Hemen bütün öykülerdeki tipler, sokakta gezerken selam verdiğimiz, otobüste koltuk kavgası yaptığımız, dostluklarını paylaşıp, küs tuttuğumuz; sağlam bir gözlemle oluşturulmuş “küçük insan”lar. Öykülerin gerçekliği de hayatla olan bu sıkı bağından el alıyor. Yazar, öykülerinde kasaba mekânını sıklıkla kullanıyor. İlişkilerin, döngüsel bir düzen ve küçük dünyalara has sıcaklık içinde yaşandığı kasabalarda insan portrelerini hiçbir detayı kaçırmayan ressam duyarlılığı ile resmediyor.

Bu parçada sözü edilen yazarın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru ! Yanlış !

Türkiye, özgün bilgi kaynakları sınırlı bir ülke. Bir kitapçıya girdiğinizde yayımlanan kitapların yani tek kelimeyle bilgi kaynaklarının büyük bir çoğunluğunun çevirilerden oluştuğunu görürsünüz. Zira Türkiye; düşünce, edebiyat ve sanat akımlarının ortaya çıktığı bir ülkeyken; üretimin yoğun olduğu bir ülke değildir. Dolayısıyla bu alanlardaki bilgilere çoğunlukla yabancı kaynaklardan ulaşılmaktadır.

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru ! Yanlış !

İlk romanlarımda fark ettiğim en önemli şey, bu romanlarda dil ile alışverişim ve yakınlığımın daha sonraki romanlarımdakinden çok farklı oluşu. Yok etmek istediğin şeyi çok iyi tanımalısın. Cervantes de bunu yaşamıştı. Döneminin sözlü ve yazılı dilini öyle ele almıştı ki, daha sonra onu yerle bir ederek dilin kalıntılarından yeni bir şey inşa edebilmişti.

Bu parçada, aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?

Doğru ! Yanlış !

Geçen yetmiş yılda ne yaptım? Yetmiş sekiz kitap yazdım. Şimdi size bir itirafta bulunayım. Her biri beş on baskı yapmış olan bunca kitap bana, sanki yazacağım kitabın taslağı gibi gelmiştir. Yetmiş sekiz kitapta, hep ileride, şimdiden kestiremediğim bir zamanda, yazacağım o kitabın taslağını yaptım. Kim bilir, belki de hep taslak yapacağım. Yaşamım belki de bu taslaklar arasında, istediğim kitabı yazamadan geçip gidecek.

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru ! Yanlış !

Karşılaştığınız kimseler arasında yapacağınız rastgele bir soruşturmada okumama bahanesi: “Vakit bulamamak” sebebine dayandırılır. Vakit bulamıyorum, derler. Yalan. Bunun yalan olduğunu, okumaya vakit bulabilen kimselerin durumuna bakarak anlamamız mümkündür.

Bu parçaya göre kitap okumakla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru ! Yanlış !

Cevapla