tarih-kpsstestdeneme

Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri Test 1

Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri Test 1

KPSS lisansKPSS önlisans ve KPSS ortaöğretim düzeylerinde sınava girecek siz değerli arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz sorular ile sınav hazırlıklarınızı en üst düzeyde tamamlayabilirsiniz. Tamamen ücretsiz olarak hazırlanmış olan ve her biri özgün sorulardan oluşan test, deneme ve soru bankalarımız ile başarıyı yakalayın. Aşağıda bulunan Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri Test 1 ile bilginizi sınamaya ve hazırlıklarınıza hız vermeye hemen başlayabilirsiniz. Çözdüğünüz test, deneme ve ya soru bankalarının altına yorum yaparak bizleri sizler için nasıl daha iyi hizmet verebileceğimiz konusunda bilgilendirebilirsiniz. Her zaman en güncel ve özgün sorular ile karşınızda olacağız. KPSS 2020 için gerekli tüm konular ile alakalı soruları sitemizde bulabilir ve tamamen ücretsiz olarak testdeneme ve soru bankası çözebilirsiniz.

Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri Deneme 1, Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri Soru Bankası 1

Test başarınızı ve doğru / yanlış cevaplarınızı testin sonunda görebilirsiniz.

Kpsstestdeneme.com

Islahat fermanıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

Doğru ! Yanlış !

Aşağıdakilerden hangisinin Tanzimat dönemi yenilikleri arasında yer aldığı söylenemez ?

Doğru ! Yanlış !

Aşağıdakilerden hangisi Lale Devrinin özelliklerinden biri değildir ?

Doğru ! Yanlış !

1876 tarihli Kanunuesaside
I.Resmi dil türkçe dir
II.Başkent İstanbul'dur
III.Devletin dini İslamdır
hükümlerinden hangileri yer almaktadır ?

Doğru ! Yanlış !

Osmanlı devletinde imparatorluğun gerileme nedenlerini tespit edip bu gerilemeye karşı alınacak önlemleri belirlemek amacıyla dönemin devlet adamlarına raporlar hazırlatan osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir ?

Doğru ! Yanlış !

Osmanlı devletinde I.dernek ve cemiyet kurma özgürlüğü II.Halkın devlet yönetimine ilk kez katılması III.Hükümetin meclise karşı sorumlu olması yukarıdakilerden hangileri 1909 yılı anayasa değişiklikleri arasında yer almaktadır ?

Doğru ! Yanlış !

I.İlk osmanlı bütçesinin oluşturulması II.İlk osmanlı matbaasının kurulması III.koçi bey risalesinin hazırlanması Yukarıdakilerden hangileri XVII.yüzyılda osmanlı devletinde yapılan ısahat hareketleri arasında yer almamaktadır ?

Doğru ! Yanlış !

III.selim dönemindeki Nizam-ı cedit yenilikleri I.askeri II .eğitim III.maliye alanlarının hangilerindeki yenilikleri kapar

Doğru ! Yanlış !

Merkezi otoriteyi güçlendirme amacıyla yapılan yeniliklerden hangilerinin II.Mahmut döneminde gerçekleştirildiği söylenemez?

Doğru ! Yanlış !

İttihat ve Terakki aşağiıdakilerden hangisiyle hükümet darbesi yoluyla osmanlı yönetimini ele geçirmiştir?

Doğru ! Yanlış !

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi yeniliklerinden biridir ?

Doğru ! Yanlış !

Azınlıkların yerel yönetimlerde söz hakkına sahip olması aşağıdaki belgelerden hangisinin yürürlüğe girmesiyle sağlanmıştır ?

Doğru ! Yanlış !

I.ilk devlet matbaasının kurulması II.Müsadere usulünün kaldırılması III.İlk nüfus sayımının yapılması yeniliklerden hangileri III.Selim dönemine aittir ?

Doğru ! Yanlış !

I.Meşrutiyetin ilan edilmesinde I.İttihat ve Terakki II.Yeni Osmanlılar III.Hareket Ordusu yukarıdakilerden hangilerinin çalışmaları etkili olmuştur ?

Doğru ! Yanlış !

Aşağıdakilerden hangisi XX.yüzyılda Osmanlı Devletinin yaşadığı toprak kayıplarından biridir ?

Doğru ! Yanlış !

Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri 1

Sonuçlarını Paylaş:

Cevapla