tarih-kpsstestdeneme

Kurtuluş Savaşı Test 2

KPSS lisansKPSS önlisans ve KPSS ortaöğretim düzeylerinde sınava girecek siz değerli arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz sorular ile sınav hazırlıklarınızı en üst düzeyde tamamlayabilirsiniz. Tamamen ücretsiz olarak hazırlanmış olan ve her biri özgün sorulardan oluşan test, deneme ve soru bankalarımız ile başarıyı yakalayın. Aşağıda bulunan Kurtluş Savaşı Test 2  ile bilginizi sınamaya ve hazırlıklarınıza hız vermeye hemen başlayabilirsiniz. Çözdüğünüz test, deneme ve ya soru bankalarının altına yorum yaparak bizleri sizler için nasıl daha iyi hizmet verebileceğimiz konusunda bilgilendirebilirsiniz. Her zaman en güncel ve özgün sorular ile karşınızda olacağız. KPSS 2020 için gerekli tüm konular ile alakalı soruları sitemizde bulabilir ve tamamen ücretsiz olarak testdeneme ve soru bankası çözebilirsiniz.

Kurtuluş Savaşı Test 2 Kurtuluş Savaşı Soru Bankası 2

Test başarınızı ve doğru / yanlış cevaplarınızı testin sonunda görebilirsiniz.

Kpsstestdeneme.com

KURTULUŞ SAVAŞI TEST 2

TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmaların nedenleri arasında
I.Bazı Kuvay-ı Milliye birliklerinin düzenli orduya katılmak istememeleri
II.Azınlıkların devlet kurma istekleri
III.Güçler birliği anlayışının benimsenmiş olması
durumlarından hangileri yer almamaktadır?

Doğru ! Yanlış !

I.Saltanatın kaldırılması
II.Lozan antlaşmasının imzalanması
III.Halifeliğin kaldırılması
gelişmelerinden hangileri I.TBMM görev süresinde gerçekleştirilmiştir ?

Doğru ! Yanlış !

Birinci TBMM otoritesini korumak amacıyla;
I.Hıyanet-i Vataniye kanu'nu çıkarma
II.Takrir-i Sukun kanununu çıkarma
III.İstiklal Mahkemelerini kurma
önlemlerinden hangilerini almıştır ?

Doğru ! Yanlış !

KurtuluşSavaşı'nda
I.Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun kabulü
II.Türk-Afgan Dostluk Antlaşması'nın yapılması
III.Tekalif-i Milliye Emirlerinin çıkarılması
gelişmelerinden hangileri Kütahya Eskişehir Savaşlarından sonra yaşanmıştır ?

Doğru ! Yanlış !

Kurtuluş Savaşında Antep, Maraş ve Urfa'da Kuvayımilliye;
I.İngiltere
II.Fransa
III.İtalya
IV.Yunanistan
devletlerinden hangileriyle mücadele etmiştir?

Doğru ! Yanlış !

Kurtuluş Savaşı'nda Batı Cephesi'nin ikiye ayrılması kararının alınmasında I.Gediz Taarruzu
II.İkinci İnönü Savaşı
III.Teşkılat-ı Esasiye Kanunu
gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?

Doğru ! Yanlış !

Lozan Antlaşması kapsamında
I.Bütün azınlıkların Türk vatandaşı sayılması
II.Batı Trakyadaki Türklerin Batı Trakya'da kalması
III.Musulun İngiltere yönetimindeki Irak hükümeti'ne bırakılması
hükümlerinden hangileri yer almamaktadır?

Doğru ! Yanlış !

Kurtuluş Savaşı'nda Sevr Antlaşması'nı geçersiz sayarak Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk anlaşma devleti aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru ! Yanlış !

Aşağıdakilerden hangisi 3 Aralık 1920 tarihinde Ermenistan ile yapılan Gümrü Antlaşması'nın kapsamında değildir?

Doğru ! Yanlış !

Atatürk Dönemi'nde Irak sınırı ile ilgili aşağıdaki devletlerden hangisiyle sorunlar yaşanmıştır?

Doğru ! Yanlış !

I.TBMM nin kuruluş amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez

Doğru ! Yanlış !

Aşağıdaki siyasi gruplardan hangisi I.TBMM de yer almamıştır?

Doğru ! Yanlış !

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi'nde tamamlanan Demiryolu hatlarından biri değildir ?

Doğru ! Yanlış !

Türk orduları Sakarya Zaferini kazandıktan sonra Türkiye ile Fransa arasında 20 ekim 1921 tarihinde hangi antlaşma imzalanmıştır ?

Doğru ! Yanlış !

Kurtuluş Savaşı'nda İtalya'nın işgal ettiği yerlerden II.İnönü Savaşı'ndan sonra çekilmeye başlaması aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir ?

Doğru ! Yanlış !

Kurtuluş Savaşı 2

Sonuçlarını Paylaş:

Cevapla