Kpss Soru Dağılımı 2020

Kpss Ortaöğretim Soru Dağılımı 2020

Kpss Ortaöğretim Soru Dağılımı 2020 hakkında detaylı bilgiyi bulabileceğiniz bu yazımızda siz değerli sınav adaylarına önemli ipuçları sunacağız. Bizlerden alacağınız bu ipuçlarını takip ederek sınav hazırlıklarınızı en üst seviyeye çıkarabilir ve rakip sınav adaylarına fark atabilirsiniz. Tabi bu durum sadece bizden aldığınız tüyolar aracılığı ile olmayacaktır. Kpss sınavına hazırlanan bir birey muhakkak ki soru çözmeye, test, deneme ve soru bankası çözmeye çok ağırlık vermelidir. Bu yüzden sizde sitemizde sizler için hazırladığımız her biri birbirinden özgün ve amacına uygun olarak hazırlanmış test, deneme ve soru bankalarını tamamen ücretsiz olarak çözebilir ve hazırlıklarınızı tamamlayabilirsiniz.

Hepimizin bildiği gibi Kpss sınavında karşımıza iki ana kategoriden sorular çıkmaktadır. Bu kategorilerden birincisi Genel Yetenek kategorisidir. Bu kategoriden toplam 60 soru karşımıza çıkmaktadır. Kategori içeriğine bakacak olursak Kpss Türkçe, Kpss Matematik ve Kpss Geometri konuları karşımıza çıkmaktadır. Bu bölümde Türkçe 30 soru, Matematik 27 soru, Geometri 3 soru olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kpss Ortaöğretim Soru Dağılımı 2020 yazımızın devamını okuyarak soruların konulara göre dağılımını öğrenebilirsiniz. İkinci kategori ise Genel Kültür kategorisidir. Bu kategori içerisinde Kpss Tarih, Kpss Coğrafya, Kpss Vatandaşlık ve Kpss Güncel Bilgi konuları yer almakta ve bu konulardan sorular sınav katılımcılarına yöneltilmektedir. Bu kategoriden karşımıza çıkan konulardan Tarih 30 soru, Coğrafya 18 soru, Vatandaşlık 9 soru ve Güncel Bilgi 6 soru içermektedir. Bu kategorinin toplam soru sayısı 60’dır.

Kpss Ortaöğretim Soru Dağılımı 2020

Ülkemizde bir çok kişi özel sektörün getirdiği avantajlar ile beraber dezavantajlarını da bilmektedir. İnsanlara dayattığı zor ve bitmek bilmeyen mesai saatleri, çalışılan fazla mesai saatlerinin iş veren tarafından düzenli ve tam ödenmemesi özel sektörün cazibesini azaltmaktadır. Bu yüzden ülkemizde bir çok insan sürekli çalışabileceği, zamanında ödeme alabileceği, planlı ve programlı bir iş olan devlet memurluğunu tercih etmektedir. Bu yüzden Kpss sınavı her yıl milyonlarca adayın başvuru yaptığı ve birbiri ile yarıştığı önemli bir sınavdır. Kpss Ortaöğretim Soru Dağılımı 2020 yazımızda sizlere sınavda karşılaşacağınız rakiplerinizden daha iyi olmanız için ipuçları vereceğiz.

Amacımız Kpss Ortaöğretim Soru Dağılımı 2020 yazısı ile sınava hazırlanan adayların diğer rakip adaylara göre sınava daha iyi ve daha etkili hazırlanmasını sağlamaktır. Kpss Test Deneme sitesi sahipleri olarak biz sizler için her gün test, deneme ve soru bankası hazırlıyoruz. İstiyoruz ki sizler daha çok soru çözerek, test, deneme ve soru bankası bitirerek sınava daha hazır olunuz.

Kpss Ortaöğretim Soru Dağılımı 2020

Kpss Ortaöğretim Genel Yetenek Soru Dağılımı 2020

Kpss sınavına hazırlanan adaylar arasında en çok fark yaratan kategori genel yetenek kategorisidir. Çünkü ülkemizde genel olarak matematik konusunda zorluk çekilmektedir. Aslında hepimizin günlük hayatta kullandığı ve yerine getirdiği matematiksel işlemler bir sınav anında karşımıza çıkınca katılımcıların bocalamasına sebep olmaktadır. Kpss Ortaöğretim Genel Yetenek Soru Dağılımı 2020 yazımız ile bizi takip eden ve sitemizde bulunan test, deneme ve soru bankalarını çözen kişiler burada ortaya çıkan farkı kendi lehlerine çevireceklerdir.

Kpss Ortaöğretim sınavı genel anlamda 2 temel kategoriden oluşmaktadır. Bu kategorilerden ilki Genel Yetenek kategorisidir. Bu kategori de toplam 60 soru yer almaktadır. Bu sorular Kpss Türkçe, Kpss Matematik ve Kpss Geometri konularından meydana gelmektedir. Geçtiğimiz yıllarda ki resmi sınav soruları göz önüne alındığında Türkçe 30 soru, Matematik 27 Soru ve Geometri 3 soru olarak ayrım yapılabilir. Kpss Ortaöğretim Soru Dağılımı 2020 konumuzu okuduktan sonra anasayfamızdan istediğiniz testi çözebilirsiniz.

Kpss Ortaöğretim Türkçe Konu Dağılımı – 30 Soru

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Paragrafta Anlam
 • Ses Bilgisi
 • Yapı Bilgisi
 • Sözcük Türleri
 • Cümle Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Anlatım Bozuklukları

Kpss Ortaöğretim Matematik Konu Dağılımı – 27 Soru

 • Temel Kavramlar
 • Sayılar
 • Bölme-Bölünebilme Kuralları
 • Asal Çarpanlara Ayırma EBOB – EKOK
 • Birinci Dereceden Denklemler
 • Rasyonel Sayılar
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Eşitsizlik – Mutlak Değer
 • Oran – Orantı
 • Problemler
 • Kümeler
 • İşlem – Modüler Aritmetik
 • Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
 • Tablo ve Grafikler

Kpss Ortaöğretim Geometri Konu Dağılımı – 3 Soru

 • Üçgende Açılar
 • Doğru Açılar
 • Özel Üçgenler
 • Üçgende Açı-Kenar Bağlantıları
 • Açıortay-Kenarortay Bağlantıları
 • Üçgende Alan
 • Üçgende Benzerlik
 • Dörtgenler
 • Çokgenler
 • Çember
 • Daire
 • Analtik Geometri
 • Katı Cisimler

Kpss Ortaöğretim Genel Kültür Soru Dağılımı 2020

Kpss sınavında karşıma çıkan diğer bir soru kategorisi ise Genel Kültür kategorisidir. Bu kategoriden toplamda 60 soru karşımıza çıkmaktadır. Bu soruların derslere göre dağılımı ise Kpss Tarih, Kpss Coğrafya, Kpss Vatandaşlık ve Kpss Güncel Bilgi şeklindedir. Bu alanda ki soruların derslere göre bölünümü ise Tarih 30 soru, Coğrafya 18 soru, Vatandaşlık 9 soru ve Güncel Bilgi 6 soru şeklindedir. Kpss Ortaöğretim Soru Dağılımı 2020 yazımız da aşağıda ki tablodan soruların konulara göre dağılımını görebilir ve odak noktanızı belirleyebilirsiniz.

Kpss Ortaöğretim Tarih Konu Dağılımı – 30 Soru

 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 • İlk Türk – İslam Devletleri ve Beylikleri
 • Osmanlı Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
 • Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemleri
 • XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Duraklama Dönemi)
 • XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Gerileme Dönemi)
 • XIX..Yüzyılda Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi)
 • XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti
 • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi
 • I. TBMM Dönemi
 • Atatürk İnkılapları
 • Atatürk İlkeleri
 • Partiler ve Partileşme Dönemi (İç Politika)
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • Atatürk Sonrası Dönem
 • Atatürk’ün Hayatı ve Kişiliği
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Kpss Ortaöğretim Coğrafya Konu Dağılımı – 18 Soru

 • Türkiye’nin Coğrafi Konumu
 • Türkiye’nin Yerşekilleri ve Özellikleri
 • Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
 • Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm
 • Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

Kpss Ortaöğretim Vatandaşlık Konu Dağılımı – 9 Soru

 • Hukukun Temel Kavramları
 • Anayasa Hukukuna Giriş Temel Kavramlar Ve Türk Anayasa Tarihi
 • Devlet Biçimleri Demokrasi Ve Kuvvetler Ayrılığı
 • 1982 Anayasasının Temel İlkeleri
 • Yasama
 • Yürütme
 • Yargı
 • İdare Hukuk
 • Temel Hak ve Hürriyetler

Kpss Ortaöğretim Güncel Bilgi Konu Dağılımı – 6 Soru

Güncel bilgi konusunda herhangi bir sınıflandırma ve ya listeleme yapılamamaktadır. Bunun sebebi ÖSYM bu kategori altında dünyanın her yerinden önemli gördüğü herhangi bir kaç soru sorabilmektedir. Bu bölüme hazırlanmanın en iyi yolu günlük olarak haberleri takip etmeniz olacaktır. Kpss Ortaöğretim Soru Dağılımı 2020 konumuzun sonuna geldik. Sizlere iyi çalışmalar diliyoruz.

Kpss Lisans Soru Dağılımı 2020 için tıklayınız.

Kpss Önlisans Soru Dağılımı 2020 için tıklayınız.

Kpss Soru Dağılımı 2020 – Ana konu için tıklayınız.

Cevapla