Kpss Soru Dağılımı 2020

Kpss Önlisans Soru Dağılımı 2020

Kpss Önlisans Soru Dağılımı 2020 hakkında aradığınız tüm bilgilere burada ki yazımızdan ulaşabilirsiniz. Sınava girecek adayların en az 2 yıllık bir üniversite mezunu ve ya dengi bir eğitim öğretim kurumundan mezun olmuş olması gerekmektedir. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra tercih dönemi gelecektir. Tercih dönemi geldiği anda herhangi bir 2 yıllık üniversite önlisans programından ve ya dengi bir kurumdan mezun olmuş olmak yeterlidir. Ancak tercih dönemi geldiğinde halen önlisans diploması sahibi olmayanlar ve ya herhangi bir 4 yıllık üniversite lisans eğitimini tamamlamış olan kişiler bu tercih hakkından yararlanamazlar.

Kpss Önlisans Soru Dağılımı 2020 yazımız sizlerin sınava en iyi ve en etkili yol ile hazırlanmanıza olanak sağlamak için oluşturulmuştur. Kpss sınavında adayların karşısına iki kategoriye ayrılmış sorular çıkmaktadır. Bu kategorilerden ilki Genel Yetenek kategorisi olarak adlandırılan ve içeriğinde Kpss Türkçe, Kpss Matematik ve Kpss Geometri derslerini ve sorularını barındıran bölümdür. Bu bölümden öğrencilerin karşısına toplamda 60 soru çıkmaktadır. Türkçe 30 soru, Matematik ve Geometri toplamı da 30 soru olarak karşıma çıkar. Diğer kategorimiz ise içerisinde Kpss Tarih, Kpss Coğrafya, Kpss Vatandaşlık ve Kpss Güncel Bilgiler konularının bulunduğu Genel Kültür kategorisidir. Bu bölümden de toplamda 60 soru çıkmaktadır. Tarih 27 soru, Coğrafya 18 soru, Vatandaşlık 9 soru ve Güncel Bilgilerden 6 soru çıkmaktadır.

Kpss sınavına hazırlanmanın en iyi yolu muhakkak ki çok soru çözmekten geçmektedir. Sınava girecek bir aday ne kadar fazla soru, test, deneme ve ya soru bankası çözerse sınavda da o kadar başarılı olur. Bunun sebebi sürekli soru çözmenin öğrencilere kattığı zaman kontrolü, hızlı soru çözme, farklı soru tekniklerini öğrenme ve gerçek sınav anında stres kontrolü gibi özelliklerdir. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bu nokta her ne kadar çok soru çözsekte vaktimizin büyük çoğunluğunu soruların daha çok ve yoğun olarak geldiği konulara yönlendirmeliyiz. Bu noktada da devreye Kpss Önlisans Soru Dağılımı 2020 yazımız giriyor.

Kpss Önlisans Soru Dağılımı 2020

Kpss Önlisans Soru Dağılımı 2020

Sitemizde bulunan bütün test, deneme ve soru bankaları özgün ve amacına uygun olarak hazırlanmıştır. Her başlık altında içerdiği konu itibari ile alakalı konu test, deneme ve soru bankası bulabilirsiniz. Ayrıca yine kategoriler sekmesinde dersler bazında hazırlanmış olan karışık test deneme ve soru bankalarını çözebilirsiniz. Sitemizde bulunan bütün sorular özgündür ve tamamen ücretsiz olarak sizlere sunulmaktadır. Bizim amacımız sınava girecek olan adayların daha fazla soru çözerek deneyim ve tecrübe kazanmalarını sağlamaktır. Sitemizde bulunan bütün soru, test, deneme ve soru bankası içerikleri Kpss Önlisans Soru Dağılımı 2020 kriterlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

Kpss Önlisans Genel Yetenek Soru Dağılımı 2020

Bu kategori altında Kpss Önlisans sınavında karşınıza çıkacak olan Genel Yetenek sorularını ve konulara göre dağılımını görebilirsiniz. Burada bulunan Kpss Önlisans Soru Dağılımı 2020 yazımız ile esas ağırlık vermeniz gereken ve daha çok zaman harcamanız gereken konuları görebilirsiniz. Böylece zaman kaybı yaşamadan hedefinize daha emin ve hızlı adımlarla yürüyebilirsiniz.

Kpss Önlisans Türkçe Konu Dağılımı – 30 Soru

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Paragrafta Anlam
 • Ses Bilgisi
 • Yapı Bilgisi
 • Sözcük Türleri
 • Cümle Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Anlatım Bozuklukları

Kpss Önlisans Matematik Konu Dağılımı – 27 Soru

 • Temel Kavramlar
 • Sayılar
 • Bölme-Bölünebilme Kuralları
 • Asal Çarpanlara Ayırma EBOB – EKOK
 • Birinci Dereceden Denklemler
 • Rasyonel Sayılar
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Eşitsizlik – Mutlak Değer
 • Oran – Orantı
 • Problemler
 • Kümeler
 • İşlem – Modüler Aritmetik
 • Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
 • Tablo ve Grafikler

Kpss Önlisans Geometri Konu Dağılımı – 3 Soru

 • Üçgende Açılar
 • Doğru Açılar
 • Özel Üçgenler
 • Üçgende Açı-Kenar Bağlantıları
 • Açıortay-Kenarortay Bağlantıları
 • Üçgende Alan
 • Üçgende Benzerlik
 • Dörtgenler
 • Çokgenler
 • Çember
 • Daire
 • Analtik Geometri
 • Katı Cisimler

Kpss Önlisans Genel Kültür Soru Dağılımı 2020

Bu kategoride toplamda 60 soru çıkmaktadır. Çıkan soruların konulara göre dağılımını aşağıda ki tablodan görebilirsiniz. Kpss Önlisans Soru Dağılımı 2020 yazımızın bu bölümünün amacı da siz değerli sınav adaylarına odaklanmanız gereken noktaları göstererek gerçek sınav zamanına en doğru ve en bilgili şekilde ulaşmanızı sağlamaktır.

Kpss Önlisans Tarih Konu Dağılımı – 30 Soru

 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 • İlk Türk – İslam Devletleri ve Beylikleri
 • Osmanlı Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
 • Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemleri
 • XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Duraklama Dönemi)
 • XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Gerileme Dönemi)
 • XIX..Yüzyılda Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi)
 • XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti
 • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi
 • I. TBMM Dönemi
 • Atatürk İnkılapları
 • Atatürk İlkeleri
 • Partiler ve Partileşme Dönemi (İç Politika)
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • Atatürk Sonrası Dönem
 • Atatürk’ün Hayatı ve Kişiliği
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Kpss Önlisans Coğrafya Konu Dağılımı – 18 Soru

 • Türkiye’nin Coğrafi Konumu
 • Türkiye’nin Yerşekilleri ve Özellikleri
 • Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
 • Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm
 • Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

Kpss Önlisans Vatandaşlık Konu Dağılımı – 9 Soru

 • Hukukun Temel Kavramları
 • Anayasa Hukukuna Giriş Temel Kavramlar Ve Türk Anayasa Tarihi
 • Devlet Biçimleri Demokrasi Ve Kuvvetler Ayrılığı
 • 1982 Anayasasının Temel İlkeleri
 • Yasama
 • Yürütme
 • Yargı
 • İdare Hukuk
 • Temel Hak ve Hürriyetler

Kpss Önlisans Güncel Bilgi Konu Dağılımı – 6 Soru

Bu kategori de maalesef bu sınıflandırma bulunmamaktadır. Güncel bilgi konusuna en iyi çalışma biçimi günlük olarak hem ulusal hem de evrensel haberleri takip etmektir. Daha detaylı bilgi için ÖSYM‘nin websitesine bakabilirsiniz.

Kpss Lisans Soru Dağılımı 2020 için tıklayınız.

Kpss Ortaöğretim Soru Dağılımı 2020 için tıklayınız.

Kpss Soru Dağılımı 2020 – Ana konu için tıklayınız.

Cevapla