Kpss Soru Dağılımı 2020

Kpss Lisans Soru Dağılımı 2020

Kpss Lisans Soru Dağılımı 2020 hakkında detaylı bilgiye aşağıda ki yazımızdan ulaşabilirsiniz. En az 4 yıllık üniversite ve ya dengi eğitim ve öğretim kurumlarından mezun olmuş olan kişilerin girebileceği bu sınav katılımcılarına devlet memuru olabilmenin yolunu açmaktadır. Her yıl milyonlarca kişinin girdiği bu sınava en iyi şekilde hazırlanmak çok önemlidir. Çünkü her bölüm ve kategoriden binlerce insan rakiplerini geçerek daha iyi bir puan alabilmenin çabası içindedir. Bu sınava hazırlanırken Kpss sınavında çıkacak derslerin konu anlatımlarına çok sıkı çalışılmalıdır. Ancak sadece konu anlatım çalışmak bu sınava hazırlanmanın yarısını bile oluşturmamaktadır.

Kpss sınavına en iyi şekilde hazırlanmak isteyen kişiler sürekli test, deneme ve soru bankası çözmelidirler. Bu sayede gerçek sınav anında karşılaşabilecekleri zamanı iyi ve verimli kullanma, soru çeşitliliği, sınav stresi gibi durumlara hazırlıklı olurlar. Bu yüzden Kpss Lisans Soru Dağılımı 2020 yazımız sizler için çok değerli bir kaynak olacaktır.

Kpss Lisans Soru Dağılımı 2020

Aşağı da ki tablolarda belirtilen konu dağılımları ÖSYM’nin son yıllarda çıkmış olan sorularına göre hazırlanmıştır. Sizde Kpss sınavına en iyi şekilde hazırlanmak için sitemizde bulunan Genel Yetenek ve Genel Kültür kategorilerinde ki her biri birbirinden özgün test, deneme ve soru banklarını çözebilirsiniz. Her testimiz tamamen özgün ve konularına göre Kpss Lisans Soru Dağılımı 2020 kritererine uygundur.

Kpss Lisans Soru Dağılımı 2020

Kpss Lisans Genel Yetenek Soru Dağılımı 2020

Bu kategori altında lisans eğitim düzeyini tamamlamış ve ya tercih zamanı geldiğinde tamamlamış olacak olan kişilerin sınavda karşılaşacakları Türkçe, Matematik ve Geometri sorularının konu dağılımı gösterilmiştir. Aşağıda ki listelerden yararlanarak sizde az soru gelen konulara değil, çok soru gelen konulara çalışarak Kpss Lisans Soru Dağılımı 2020 öğrenebilir ve zamanınızı daha efektif kullanabilirsiniz.

Kpss Lisans Türkçe Konu Dağılımı – 30 Soru

 • Sözcükte Anlam – 1 soru
 • Paragrafta Anlam – 16 soru
 • Cümlede Anlam – 3 soru
 • Noktalama İşaretleri – 1 soru
 • Ses Bilgisi – 1 soru
 • Yapı Bilgisi – 1 soru
 • Sözcük Bilgisi – 1 soru
 • Cümle Bilgisi – 1 soru
 • Yazım Kuralları – 1 soru
 • Anlatım Bozuklukları – 1 soru
 • Sözel Mantık – 3 soru

Kpss Lisans Matematik Konu Dağılımı – 27 Soru

 • Temel Kavramlar
 • Asal Çarpanlara Ayırma
 • Bölme – Bölünebilme Kuralları
 • Rasyonel Sayılar
 • OBEB – EKOK
 • Ondalık Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Faktöriyel
 • Çarpanlara Ayırma
 • Oran – Orantı
 • Denklem Çözme
 • Sayı Problemleri
 • Kesir Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • İşçi – Havuz Problemleri
 • Hareket Problemleri
 • Faiz Problemleri
 •  Karışım Problemleri
 • Grafik Problemleri
 • Bağıntı ve Fonksiyon
 • Modüler Aritmetik
 • Kümeler
 • Kombinasyon
 • permutasyon
 • Olasılık
 • Sayısal Mantık
 • Şekil Yetenek

Kpss Lisans Geometri Konu Dağılımı – 3 Soru

 • Üçgende Açılar –
 • Doğru Açılar –
 • Özel Üçgenler – 1 soru
 • Üçgende Açı-Kenar Bağlantıları
 • Açıortay-Kenarortay Bağlantıları
 • Üçgende Alan –
 • Üçgende Benzerlik –
 • Dörtgenler
 • Çokgenler
 • Çember
 • Daire
 • Analtik Geometri
 • Katı Cisimler

Kpss Lisans Genel Kültür Soru Dağılımı 2020

Bu kategori altında lisans eğitim düzeyini tamamlamış ve ya tercih zamanı geldiğinde tamamlamış olacak olan kişilerin sınavda karşılaşacakları Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve Güncel Bilgi sorularının konu dağılımı gösterilmiştir. Bu konulara göre Lisans Kpss Soru Dağılımı 2020 yazımız ile hedefinize daha yakın olacak ve tam ortasından vuracaksınız.

Kpss Lisans Tarih Konu Dağılımı – 30 Soru

 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 • Türk-İslam Tarihi
 • Osmanlı Tarihi
 • Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
 • Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri
 • XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti
 • Kurtuluş Savaşı’nın Hazırlık Dönemi
 •  Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
 • Cumhuriyet Dönemi
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 •  Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Kpss Lisans Coğrafya Konu Dağılımı – 18 Soru

 • Türkiye Coğrafi Konumu
 • Türkiye Fiziki Coğrafyası
 • Türkiye’nin İklimi Ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye’nin Yer şekilleri Su Örtüsü
 • Türkiye’nin Beşeri Coğrafyası
 • Toprak Ve Doğa Çevre
 • Türkiye Ekonomik Coğrafyası
 • Tarım
 • Hayvancılık Ve Orman
 • Madenler Ve Enerji Kaynakları
 • Sanayi
 • Ticaret
 • Ulaşım
 • Turizm
 • Türkiye Bölgeler Coğrafyası

Kpss Lisans Vatandaşlık Konu Dağılımı – 9 Soru

 • Anayasal Gelişmeler
 • Hukuka Giriş
 • Temel Haklar
 • Genel Esaslar
 • Yasama
 • Yürütme
 • Yargı
 • İdari Yapı
 • Güncel
 • Uluslararası Örgütler

Kpss Lisans Güncel Bilgi Konu Dağılımı – 6 Soru

Bu başlık altında geçmişte ve ya günümüzde yaşanmış olan bütün yerel ve ya ulusal konulardan soru çıkabilmektedir. Bu yüzden bu başlık altında belirli bir kategorilendirme yapılamamaktadır. Ancak 2020 yılı hem ülkemiz hem de tüm dünya ülkeleri için oldukça ciddi olaylara ev sahipliği yaptı. Bu konuya en güzel ve en kolay hazırlanma şekli ise sürekli olarak haberleri takip etmektir. Daha detaylı bilgi için ÖSYM‘nin resmi sitesini ziyaret etdebilirsiniz.

Kpss Önlisans Soru Dağılımı 2020 için tıklayınız.

Kpss Ortaöğretim Soru Dağılımı 2020 için tıklayınız.

Kpss Soru Dağılımı 2020 – Ana konu için tıklayınız.

Cevapla