türkçe-kpsstestdeneme

Cümleler Arası Anlam Test 3

KPSS lisansKPSS önlisans ve KPSS ortaöğretim düzeylerinde sınava girecek siz değerli arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz sorular ile sınav hazırlıklarınızı en üst düzeyde tamamlayabilirsiniz. Tamamen ücretsiz olarak hazırlanmış olan ve her biri özgün sorulardan oluşan test, deneme ve soru bankalarımız ile başarıyı yakalayın. Aşağıda bulunan Cümleler Arası Anlam Test 3  ile bilginizi sınamaya ve hazırlıklarınıza hız vermeye hemen başlayabilirsiniz. Çözdüğünüz test, deneme ve ya soru bankalarının altına yorum yaparak bizleri sizler için nasıl daha iyi hizmet verebileceğimiz konusunda bilgilendirebilirsiniz. Her zaman en güncel ve özgün sorular ile karşınızda olacağız. KPSS 2020 için gerekli tüm konular ile alakalı soruları sitemizde bulabilir ve tamamen ücretsiz olarak testdeneme ve soru bankası çözebilirsiniz.

Cümleler Arası Anlam Deneme 3, Cümleler Arası Anlam Soru Bankası 3

Test başarınızı ve doğru / yanlış cevaplarınızı testin sonunda görebilirsiniz.

Kpsstestdeneme.com

CÜMLELER ARASI ANLAM TEST 3

I) İçeriğine değinmeden önce bu hikayelerin hikayesinden de kısaca bahsetmemiz gerekiyor. (II) Kitap üç bölümden oluşmaktadır. (III) Birinci bölümde başarılı altı hikaye yer alır. (IV) İkinci bölümde ise Bitmemiş Hikayeler başlığı ile yine altı hikaye daha vardır. (V) Son bölümde ise Raif Efendi'nin Katili ve Bir Yaz Levhası gibi hikayelerin Yahya Kemal‟in el yazısıyla yer aldığını görürüz. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde 'öznel' anlatım ağır basmaktadır?

Doğru ! Yanlış !

— o dönemi, en mutlu dönem diye niteleyişim onu mükemmel, ideal, özenilecek bir dönem görmemden değil, sadece ve sadece geçirdiğimiz bütün o abuk sabuk dönemler içinde en tutarlı görmemden dolayıdır. Bu cümlenin başına aşağıdakilerden hangisi getirilirse, daha önceki cümlelerde bazı olumsuzlukların vurgulandığı anlaşılmış olur?

Doğru ! Yanlış !

Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde, ikinci dize, birinci dizenin nedeni durumundadır?

Doğru ! Yanlış !

(I) Şair olmayı en güç, en erişilmez bir şey olarak düşündüğümü, şairliği yıllarca özlemle hayal ettiğimi hatırlıyorum. (II) Nitekim ilk kalem denemelerim de şiir değil, nesir olmuştur. (III) Annem, Birinci Dünya Savaşı‟nın mütarekesi sıralarında ölmüştü. (IV) Beni Galatasaray Lisesi‟ne (O zamanlar henüz Mektebi Sultani) yatılı olarak vermişlerdi. (V) İlk yazım, okulun ilk sınavlarında, annemin ölümüne dair bir yazı oldu. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazar, kendi duygularını katmıştır?

Doğru ! Yanlış !

(I) Onun şiir ve hikayelerinde benzerlikler bulmak mümkündür.
(II) Biraz da bu hikayelerin eleştirel bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini düşünüyoruz.
(III) İlk dikkatimizi çeken zaafların başında yazarın hikayelerinde pek karakter oluşturamamış olması gelmektedir.
(IV) Tipler üzerine kurulan bu hikayelerde büyük ölçüde aynı konum ve özelliklere sahip kahramanlar çokça yer almaktadır. (V) Onlar, okuyucuyu pek şaşırtacak davranışlarda bulunmazlar. (VI) Yaşadıkları karşısında nasıl bir tutum içerisine gireceklerini önceden tahmin etmek mümkündür.

Bu parçada eserlere yönelik eleştiri numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlamaktadır?

Doğru ! Yanlış !

(I) Şiirlerin yanı sıra iki de hikaye kitabı olan Ziya Osman, edebiyatımızda Cahit Sıtkı gibi şairlik yönüyle kimlik kazanmıştır.
(II) Yalnız, hikâye konusunda Cahit Sıtkı'dan daha şanslı ve daha başarılıdır.
(III) Çünkü şairin ilk hikaye kitabı henüz sağlığında Mesut insanlar Fotoğraf hanesi adıyla yayımlanır.
(IV) Bu kitabında dokuz hikaye bir araya getirilmiştir.
(V) Diğer hikaye kitabı ise şairin ölümünden iki yıl sonra yayımlanmıştır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “öznellik” sezilmektedir?

Doğru ! Yanlış !

(I) Feyzi Halıcı‟nın şiir dünyası nadir bulunan bir tazeliğe sahiptir.
(II) Beyaz mermerler üzerine düşen bir akşam gizemidir.
(III) Yeşil mermer üzerine düşen bir damla sudur.
(IV) Aynalarda parlayan gölge; seçkin bir çeşmedir.
(V) Aruz vezniyle söylenmiş dörtlüklerden oluşmuştur bu şiirler.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi “nesnel” bir cümledir?

Doğru ! Yanlış !

(I) Seçmenlerimizi kazanmak için konuşacaksınız.
(II) Parti içinde yükselmek için konuşacaksınız.
(III) Kamuoyunu kendinize çevirmek, halk kitlelerini kazanmak için konuşacaksınız.
(IV) Gazetecilere şirin görünmek için konuşacaksınız.
(V) O partinin bir milletvekili olduğunuz için konuşacaksınız.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir “amaç” anlamı yoktur?

Doğru ! Yanlış !

(I) Seller akmaktadır yürüdüğünüz yoldan.
(II) Toprakların sürüklenmesiyle ağaçların kökleri ortaya çıkmıştır.
(III) O an yıldırım düşer yürüdüğünüz zaman parçacığına.
(IV) Sizi ikiye böler yıldırım, kendinizden ayrı düşersiniz.
(V) Gövdenin iki yarısı kalakalmıştır köklerin arasında.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde, eylemin sürmekte olduğu anlamı vardır?

Doğru ! Yanlış !

(I) Siyasi Hikâyeler, Osmanlının son dönemini anlatan hikâyelerdir.
(II) Bunlarda II. Mahmut dönemi anlatılır.
(III) Hikâyelerin merkezini saray çevresi oluşturmaktadır.
(IV) Sohbet üslubuyla anlatılan bu hikâyelerde, saray çevresinde dönen dolaplar başarıyla ve büyük bir ustalıkla anlatılmıştır.
(V) Kimi kahramanlar da “devlet adamı” kimliğiyle verilmiştir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi “öznel” bir yargıdır?

Doğru ! Yanlış !

Aşağıdaki dizelerin hangisinde “koşul-sonuç” ilişkisi vardır?

Doğru ! Yanlış !

(I) Şu da bir gerçek ki, şiirin doruğuna yükselen Beyatlı, hikâyelerinde aynı yüceliğe ulaşamamıştır.
(II) Tarih bilen ve düzgünce anlatma gücü olan her yazar yapabilirdi onunu yaptığını.
(III) Değişen şey, onun Yahya Kemal‟ce yazılışıdır, yani deyiş özelliğidir.
(IV) Teknik yönden, Yahya Kemal‟in hikâyeleri, Ömer Seyfettin çağının gerisindedir.
(V) Hele bugünkü hikayeci kuşağının Yahya Kemal‟den öğreneceği hiçbir şey yoktur.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde Yahya Kemal’in yaptığının “özelliğinin ve özgünlüğünün” olmadığı vurgulanmıştır?

Doğru ! Yanlış !

(I) iyi niyetli ve yardımsever bir arkadaşımla bir gün doğada gezinirken, kozasından çıkmaya çalışan bir kelebek gördük.
(II) Kelebek kozanın lifleri arasından sıyrılmaya çalışmaktaydı.
(III) Yardımsever arkadaşım hemen kelebeğin imdadına koştu.
(IV) Dikkatlice kozanın liflerini sıyırdı ve kelebeğin fazla çabalamadan kozadan çıkmasını sağladı,
(V) Ancak kelebek kozadan kolaylıkla çıktıysa da, biraz çırpındı ve uçamadı.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerde, otlarla ilgili olarak verilen aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Doğru ! Yanlış !

(I) Toplumun yozlaştığı dönemlerde bazı kesimler, bu yozlaşmanın tadını çıkarırlar.
(II) Romancı Thomas Mann, yozlaşmış bir Alman toplumunun kronikçisi olarak bunu yansıtmıştı.
(III) Abdülhak Şinasi de, yozlaşmış Osmanlı toplumunu garip, yarı deli, mutlu ve kendine yeterlilik içinde yaşayan tiplerini anlatmıştır.
(IV) Ne var ki, Thomas Mann gibi dışardan bakarak değil, biraz benimseyerek, biraz hoş görerek, biraz da onlar gibi yaşayarak anlatmıştır.
(V) Adülhak Şinasi, bu mutlu azınlığın tatlı kaçıkları dışında kendine kahraman seçememişti.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “beğeni ve karşılaştırma” bir arada verilmiştir?

Doğru ! Yanlış !

(I) Cahit Sıtkı‟da olduğu gibi Ziya Osman‟ın şiir ve hikâyeleri de hayatından derin izler taşır.
(II) Onun eserlerinde de hayatın izleri daha yoğun ve somut olarak karşımıza çıkar.
(III) Şiirlerinde hece ölçüsü ve serbest ölçüyü; hikâyelerinde ise Çehov tekniğini kullanmıştır.
(IV) Şiirlerinde gördüğümüz geçmişe sığınma, çocukluk yıllarına duyulan özlem, hikâyelerinin de merkezini oluşturmaktadır.
(V) Dolayısıyla onun hikâyelerine, hayatından somut kesitler taşıdığı için “yaşanmış hikâyeler” de diyebiliriz.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi eserin içeriğine yönelik değildir?

Doğru ! Yanlış !

Cevapla