tarih-kpsstestdeneme

Atatürk İlke ve İnkılapları Test 3

KPSS lisansKPSS önlisans ve KPSS ortaöğretim düzeylerinde sınava girecek siz değerli arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz sorular ile sınav hazırlıklarınızı en üst düzeyde tamamlayabilirsiniz. Tamamen ücretsiz olarak hazırlanmış olan ve her biri özgün sorulardan oluşan test, deneme ve soru bankalarımız ile başarıyı yakalayın. Aşağıda bulunan Atatürk İlke ve İnkılapları Test 3  ile bilginizi sınamaya ve hazırlıklarınıza hız vermeye hemen başlayabilirsiniz. Çözdüğünüz test, deneme ve ya soru bankalarının altına yorum yaparak bizleri sizler için nasıl daha iyi hizmet verebileceğimiz konusunda bilgilendirebilirsiniz. Her zaman en güncel ve özgün sorular ile karşınızda olacağız. KPSS 2020 için gerekli tüm konular ile alakalı soruları sitemizde bulabilir ve tamamen ücretsiz olarak testdeneme ve soru bankası çözebilirsiniz.

Atatürk İlke ve İnkılapları Test 3 Atatürk İlke ve İnkılapları Soru Bankası 3

Test başarınızı ve doğru / yanlış cevaplarınızı testin sonunda görebilirsiniz.

Kpsstestdeneme.com

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TEST 3

"Sadece yapılan inkılapları korumakla yetinmeyip aklın bilimin ve ileri teknolojinin yol göstericiliğine dayalı gerekli atılımlarla çağdaşlamaya yönelmek." Atatürk ilkelerinden hangisinin doğrudan amacıdır?

Doğru ! Yanlış !

"Türk Medeni kanunun kadınlara evlenme boşanma miras ve nafaka konularında erkeklerle eşit haklar tanıması"
bu düzenlemelerin öncelikle aşğıdaki ilkelerden hangisi ile ilişkili olduğunu gösterir?

Doğru ! Yanlış !

İnkılapçılık ilkesi;

I.İnkılapları sürekli kılma
II.Çağdaşlaşmaya yönelme
III.Yapılan inkılaplarla yetinme

yukarıdakilerden hangilerini temel almıştır?

Doğru ! Yanlış !

Yeni Türk devletinde çıkarılan

I.Kılık Kıyafet Kanunu
II.Soyadı Kanunu
III.Kabotaj Kanunu

yukarıdakilerden hangileri Halkçılık ilkesi ile ilişkilidir ?

Doğru ! Yanlış !

-Atatürk "Ulusal servetin dağıtımında daha mükemmel bir adalet ve emek sarf etmek milli birliğin korunması için şarttır." demiştir. Atatürk'ün bu sözü

I .Milliyetçilik
II.Halkçılık
III.Laiklik

ilkelerinden hangileriyle ilişkilidir ?

Doğru ! Yanlış !

-"Bütün vatandaşların devlet yönetimine eşit olarak katılımları anlayışı"

Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

Doğru ! Yanlış !

-"Sadece yapılan inkılapları korumakla yetinmeyip aklın bilimin ve ileri teknolojinin yol göstericiliğine dayalı gerekli atılımlarla çağdaşlamaya yönelmek."

Atatürk ilkelerinden hangisinin doğrudan amacıdır ?

Doğru ! Yanlış !

-1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile medreselerin kapatılması eğitim ve öğretimin ulusallaştırılmasını kolaylaştırmıştır.

Bu bilgiye dayanarak Tevhid-i Tedrisat Kanu'nun.

I.Cumhuriyetçilik
II.Milliyetçilik
III.Devletçilik

ilkelerinden hangileri ile ilişkili olduğu söylenebilir ?

Doğru ! Yanlış !

Laik devlet anlayışı

I.Din Hürriyeti
II.Din ve mezhep birliğinin sağlanması
III.Resmi bir devlet dininin bulunmaması

unsurlarından hangilerini içermektedir ?

Doğru ! Yanlış !

Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülügün özelliklerinden biri değildir ?

Doğru ! Yanlış !

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin amaçlarından biri değildir ?

Doğru ! Yanlış !

Atatürk'ün "Milli egemenlik öyle bir nurdurki onun karşısında zincirler erir. Taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar" sözü aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

Doğru ! Yanlış !

Atatürk'ün "Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.Fikirler şiddetle topla tüfekle öldürülemez." sözü aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir ?

Doğru ! Yanlış !

-Saltanatın kaldırılması
-Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi
-Erkan-ı Harbiye Vekaleti'nin kaldırılması

Yukarıdaki gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki ilkelerden en çok hangisiyle ilgili olduğu savunabilir?

Doğru ! Yanlış !

Atatürk'ün "Ölülerden medet ummak medeni toplumlar için kara bir lekedir." sözü aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir ?

Doğru ! Yanlış !

Cevapla